ПРЕПОРУКЕ КОМИТЕТА ЗА ПРАВА ДЕТЕТА

logo
logo
РЕД. БР. ПРЕПОРУКА СПЕЦИФИЧНА / КОНКРЕТНА ПРЕПОРУКА ИНДИКАТОР НАДЛЕЖНИ ОРГАН СТАТУС ПОЧЕТНО СТАЊЕ ЦИЉ ИЗВОР ВЕРИФИКАЦИЈЕ ВЕЗА СА ПРЕПОРУКАМА ИЗ ДРУГИХ МЕХАНИЗАМА УН НАПОМЕНЕ