ПРЕПОРУКЕ КОМИТЕТА ЗА ПРАВА ДЕТЕТА УН

Р. БР. ПРЕПОРУКА СПЕЦИФИЧНА / КОНКРЕТНА ПРЕПОРУКА ИНДИКАТОР НАДЛЕЖНИ ОРГАН СТАТУС ПОЧЕТНО СТАЊЕ ЦИЉ ИЗВОР ВЕРИФИКАЦИЈЕ ВЕЗА СА ПРЕПОРУКАМА ИЗ ДРУГИХ МЕХАНИЗАМА УН НАПОМЕНЕ